Bài viết về chủ đề "điều kiện mua nhà của người nước ngoài"

ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện mua nhà của người nước ngoài
Thông qua chủ trương cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Thông qua chủ trương cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Về đề xuất của các thành viên Chính phủ liên quan đến thị trường bất động sản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp cho người thu nhập thấp vay mua nhà với lãi suất thấp và thời hạn vay dài.

Chi tiết >>