Bài viết về chủ đề "điều kiện mua bán đất"

ĐIỀU KIỆN MUA BÁN ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện mua bán đất
Tư vấn về việc chuyển quyển sử dụng đất nhưng chưa sang tên

Tư vấn về việc chuyển quyển sử dụng đất nhưng chưa sang tên

Tháng 10 năm 1995 tôi có mua 128 m2 đất ở của ông Tiến, hàng xóm. nguồn gốc thửa đất của ông Tiến là đất ở của ông cha để lại, chưa được cấp giấy CNQSD đất. hồ sơ mua bán bao gồm:

Chi tiết >>