Bài viết về chủ đề "điều kiện hưởng lương tăng thêm 8%"

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG LƯƠNG TĂNG THÊM 8% - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện hưởng lương tăng thêm 8%
Quy định về hưởng phụ cấp theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Quy định về hưởng phụ cấp theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tôi làm cán bộ hợp đồng đã 4 năm tại UBND Huyện; hợp đồng lao động được chủ tịch UBND Huyện ký thời hạn 2 năm/hợp đồng và phân công công tác tại Văn phòng- UBND Huyện. Và đang được hưởng bậc lương 2.34. Vậy tôi có được hưởng thêm phụ cấp 8% không ạ? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>