Bài viết về chủ đề "điều kiện hưởng chế dộ thôi việc"

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ DỘ THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện hưởng chế dộ thôi việc
Tư  vấn về chế độ mang thai và trợ cấp thôi việc

Tư vấn về chế độ mang thai và trợ cấp thôi việc

Em thử việc từ 17/7/2014 và đến 16/8/2014 em ký hợp đồng và BHXH từ tháng 9/2014. Đến 16/10/2015 em hết hợp đồng.hiện tại e đang mang thai được 17 tuần và dự kiến sinh là 6/2/2016. liệu khi em hết hợp đồng mà không ký hợp đồng tiếp, em có được hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản không. Có được hưởng đồng thời cả 2 trợ cấp không hay là chỉ được 1 trong 2?

Chi tiết >>