Tham gia BHXH được 18 tháng có được hưởng BHXH một lần không?
|

Tham gia BHXH được 18 tháng có được hưởng BHXH một lần không?

Em có vấn đề muốn nhờ anh chị giải đáp ạ. Từ 8/2014 - 1/2015 em có đi làm ở 1 trường Quốc tế, nhung sau đó, em không làm và xin nghỉ để vào biên chế Nhà Nước. Vì làm bên trường Quốc tế mức đóng BH của em rất cao nên em không tiếp tục tham gia nữa và em không chuyển sổ BH đó về trường cũ (mất mấy tháng trường mới trả sổ BH lại cho em).

Chi tiết
Thay đổi số chứng minh thư nhân dân có thể lãnh BHXH một lần được không?
|

Thay đổi số chứng minh thư nhân dân có thể lãnh BHXH một lần được không?

Tôi đã đóng BHXH tổng được 9 tháng.2012 đóng được 2 tháng.2014 đóng được 4 tháng và 2015 đóng được 3 tháng.Trong 3 lần làm việc và đóng BHXH tôi đều đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bây giờ tôi mới đổi lại số chứng minh thư nhân dân nên muốn lãnh BHXH 1 lần có được không ? Và được khoảng bao nhiêu tiền?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169