Bài viết về chủ đề "điều kiện giao đất"

ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện giao đất
Hỏi về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Hỏi về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Kính gửi văn phòng luật sư! Kính mong luật sư tư vấn giúp gia đình tôi việc này Cách đây 15 năm gia đình tôi có chuyển vào nam sống nên có trả lại đất cho xã, sau đó 5 năm thì gia đình tôi trở về, xin nhận lại đất nông nghiệp, nhưng số đất nông nghiệp của gia đình đã được xã chia cho người khác. Và xã đã chia cho gia đình tôi đất nông nghiệp khác.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169