Bài viết về chủ đề "Điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 "

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

 • Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

  Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

  • 21/02/2019
  • Triệu Lan Thảo

  Xin chào Tổng đài tư vấn luật Minh Gia! Tôi muốn xin tổng đài tư vấn cho tôi về trường hợp chế độ nghỉ hưu trước tuổi như sau: Xin thưa: Chồng tôi năm nay theo tuổi hồ sơ công tác là 56 tuổi, thời gian đóng BHXH là 34 năm, làm việc tại một công ty vốn của nhà nước là 50%, tôi có nghe năm 2016 sẽ thay đổi về chế độ nghỉ hưu.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn