Bài viết về chủ đề "dịch vụ việc làm công"

DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ việc làm công
Những hạn chế trong dịch vụ việc làm công

Những hạn chế trong dịch vụ việc làm công

Khi triển khai các chương trình đều gặp khó khăn và khó bảo đảm tính thống nhất vì phải qua khâu trung gian và mỗi địa phương tồn tại cơ chế và thủ tục khác nhau.

Chi tiết >>