Bài viết về chủ đề "đề nghị tạm ứng "

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị tạm ứng

 • Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

  Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng.

  • 23/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tạm ứng là việc doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng một khoản tiền hoặc vật tư do để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc tạm ứng theo hợp đồng? Thủ tục tạm ứng được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của người nhận tạm ứng như thế nào? Công ty TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu phiếu thu

  Mẫu phiếu thu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu thu ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu phiếu chi

  Mẫu phiếu chi.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu chi ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

  Mẫu giấy đề nghị tạm ứng.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp tạm ứng tiền phục vụ công tác phí, tạm ứng lương, tạm ứng tiền công và các các lý do tạm ứng khác, có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng theo đính kèm trên đây:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169