Bài viết về chủ đề "đề nghị đặc xá"

ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị đặc xá
Điều kiện được đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX

Điều kiện được đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX

Luật sư tư vấn về các trường hợp được đặc xá và điều kiện để được xét đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX

Chi tiết >>

Điều kiện của người được hưởng đề nghị đặc xá

Điều kiện của người được hưởng đề nghị đặc xá

Điều kiện của người được hưởng đề nghị đặc xá được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đặc xá và Nghị định 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>