Bài viết về chủ đề "đề nghị chấp thuận"

ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị chấp thuận
Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB

Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB

Luật Minh Gia cung cấp mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

Chi tiết >>