Bài viết về chủ đề "đất sử dụng chung"

ĐẤT SỬ DỤNG CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất sử dụng chung
Đất sử dụng chung, nộp thuế như thế nào?

Đất sử dụng chung, nộp thuế như thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Công ty em có một mảnh đất chia làm hai, chủ sở hữu trước có bán cho công ty em và một công ty A mỗi người một mảnh ,Công ty em có quyết định của sở kế hoạch là diện tích thuộc quyền sở hữu là 60m2 , và diện tích sử dụng chung là 80m2, 80m2 sử dụng chung đó là một lối đi chung giữa hai công ty, mà bên thuế họ nói phải đóng thuế đất toàn bộ 60 m2 thuộc quyền sở hữu riêng và 80m2 sở hữu chung,

Chi tiết >>