Bài viết về chủ đề "đất sản xuất vật liệu xây dựng"

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất sản xuất vật liệu xây dựng
Quy định về Đất sản xuất vật liệu xây dựng - làm đồ gốm

Quy định về Đất sản xuất vật liệu xây dựng - làm đồ gốm

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>