Bài viết về chủ đề "đất rừng phòng hộ"

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất rừng phòng hộ
Quy định về quản lý sử dụng rừng phòng hộ

Quy định về quản lý sử dụng rừng phòng hộ

Tư vấn về trường hợp hộ gia đình sử dụng đất rừng phòng hộ sai mục địch gây ô nhiễm môi trường. Nội dung cụ thể:

Chi tiết >>

Khai thác, sử dụng đất rừng phòng hộ?

Khai thác, sử dụng đất rừng phòng hộ?

Câu hỏi tư vấn: Vào năm 1977 gia đình tôi cùng một số hộ dân khác khai hoan 1 số diện tích đất để trồng sắn, đến năm 2000 do điều kiện thổ nhưởng gia đình tôi chuyển đổi cây trồng sang cây keo tràm và đã khai thác vào các năm 2006 và 2011.

Chi tiết >>

Quy định về Đất rừng phòng hộ

Quy định về Đất rừng phòng hộ

Đất rừng phòng hộ được quy định cụ thể về các loại đất rừng phòng hộ, nhà nước giao và quản lý bảo về và phát triển rừng và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>