Bài viết về chủ đề "đất ở tại nông thôn"

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất ở tại nông thôn
Đất  ở tại đô thị và đất xây dựng khu chung cư

Đất ở tại đô thị và đất xây dựng khu chung cư

Đất ở tại đô thị và đất xây dựng khu chung cư được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>