Bài viết về chủ đề "đất ở của hộ gia đình "

ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất ở của hộ gia đình

 • Quy định về Đất ở tại nông thôn

  Quy định về Đất ở tại nông thôn.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất ở tại nông thôn được quy định là đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn và được hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung như sau:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169