Làm nhà trên đất vườn, ao có được công nhận là đất ở không?
|

Làm nhà trên đất vườn, ao có được công nhận là đất ở không?

Gia đình tôi có 600m2 đất do ông cha để lại trước năm 1980. Đến năm 1994 nhà nước cấp sổ đỏ cho gia đình ông nội tôi trong đó có 200m2 đất ở, 200m2 đất ao (đất gia đình tôi làm nhà năm 1988) có thời hạn đến 2014 và 500m2 đất vườn có thời hạn đến 2014. Tuy nhiên trước đó năm 1987 bố tôi lập gia đình, và ông nội tôi cho (thừa kế) gia đình tôi 600 m2 đất ao và đất vườn, sau đó bô tôi san lấp ao và xây dựng nhà ở. Bây giờ đất gia đình tôi đang ở trên khu đất ao và đất vườn có được công nhận là đất ở

Chi tiết
Chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
|

Chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, tuy nhiên khi người dân thực hiện thủ tục này vẫn còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Do đó, để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được nhanh chóng thì người dân cần nắm được các quy định pháp luật hoặc liên hệ hỏi ý kiến tư vấn từ Luật sư.

Chi tiết
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất ở
|

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất là thủ tục thể hiện sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc chuyển mục đích sử dụng đất? Trình tự, thủ tục cần thực hiện để chuyển mục đích sử dụng đất? Các loại chi phí cần nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở
|

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

Nghĩa vụ của người sử dụng đất đó là tuân thủ đúng các quy định về đất đai bao gồm việc sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiến hành các thủ tục hành chính về đất đai…Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành đúng thì phải chịu xử lý theo quy định pháp luật. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn bồi thường đất ở và đất nông nghiệp
|

Tư vấn bồi thường đất ở và đất nông nghiệp

Nội dung tư vấn: Gia đình tôi sống ở Huyện ngoại thành Hà Nội.Năm 1987, gia đình tôi được UBND xã kêu gọi ra khu đất nông nghiệp trồng lúa với diện tích 1ha để xây dựng nhà máy sản xuất giấy bìa cứng( làm pháo) để giúp đỡ việc làm cho lao động nông thôn

Chi tiết
Tư vấn miễn phí