Bài viết về chủ đề "đất kinh tế trang trại "

ĐẤT KINH TẾ TRANG TRẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất kinh tế trang trại

 • Quy định về Đất sử dụng cho kinh tế trang trại

  Quy định về Đất sử dụng cho kinh tế trang trại.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất sử dụng cho kinh tế trang trại được quy định cụ thể về đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất do Nhà nước cho thuê, đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; đất do nhận khoán của tổ chức; đất do hộ gia đình, cá nhân góp. Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn