Chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định thế nào?
|

Chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi hiện là giáo viên dạy tin học ở một trường trung học phổ thông A. Năm 2012 tôi thi đậu vào trường Đại học V để tham gia lớp Sau Đại học, bây giờ tôi đã bảo vệ xong luận án và có bằng (tôi đi học tự túc). Theo Quyết định số XX của UBND tỉnh A, như vậy tôi có được hưởng chế độ nào của Quyết định này không? Nếu được thì tôi làm đơn ở đâu để hưởng chế độ. Đề nghị Công ty Luật Minh Gia tư vấn cho tôi! Chân thành cám ơn!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí