Bài viết về chủ đề "danh sự nhân phẩm"

DANH SỰ NHÂN PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về danh sự nhân phẩm
Xử lý hành vi xúc phạm danh dự, vu khống cá nhân

Xử lý hành vi xúc phạm danh dự, vu khống cá nhân

Luật sư tư vấn miễn phì trường hợp khách hàng luôn có lời lẽ bất lịch sự, xúc phạm đến nhân viên ngân hàng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và công việc, trường hợp này nhân viên ngân hàng có thể kiện khách hàng tội vu khống hay không?

Chi tiết >>