Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH
|

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH

Nội dung danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm thông tin về các thành viên, giá trị góp vốn, tỷ lệ % vốn góp so với tổng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn và chữ ký của các thành viên sáng lập, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí