Bài viết về chủ đề "danh sách đề nghị "

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về danh sách đề nghị

 • Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái

  Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải.

  Chi tiết