Bài viết về chủ đề "danh dự bị xâm phạm "

DANH DỰ BỊ XÂM PHẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về danh dự bị xâm phạm

 • Các loại thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và mức bồi thường?

  Các loại thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và mức bồi thường?.

  • 19/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hỏi tư vấn: Nhờ văn phòng giải đáp giúp: Trong bản án mà Thẩm phán phiên tòa đã đọc có phần liên quan đến bồi thường thiệt hại của cá nhân do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Tôi xin hỏi thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm những loại thiệt hại nào? Mức bồi thường thiệt hại là bao nhiêu ? quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169