Bài viết về chủ đề "đảng ủy xã"

ĐẢNG ỦY XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đảng ủy xã
Giải quyết quyền lợi cho phó Bí thư Đảng ủy xã không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm

Giải quyết quyền lợi cho phó Bí thư Đảng ủy xã không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm

Cha tôi sinh năm 1956 trước đây là phó bí thư đảng ủy xã. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 cha tôi không đủ điều kiện để tái cử và cha tôi đã nghỉ việc vào tháng 6/2015. Vì cha tôi tham gia bảo hiểm xã hội chỉ có 14 năm 6 tháng nên cũng không đủ điều kiện để hưởng hưu.

Chi tiết >>