Bài viết về chủ đề "đăng ký việc chuyển nhượng đất"

ĐĂNG KÝ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký việc chuyển nhượng đất
Tư vấn về vấn đề đất đã mua bị chủ cũ bán cho người khác

Tư vấn về vấn đề đất đã mua bị chủ cũ bán cho người khác

Kính gửi Văn phòng Luật sư Minh Gia. anh trai tôi có mua một miếng đất diện tích 120 m2, có hợp đồng và có UBND xã chứng nhận. Tuy nhiên do diện tích nhỏ mà là đất nông nghiệp nên không thể tách sổ.

Chi tiết >>