Điều kiện, trình tự thủ tục thành lập cơ sở thể thao được quy định như thế nào?
|

Điều kiện, trình tự thủ tục thành lập cơ sở thể thao được quy định như thế nào?

Trong tình hình kinh tế phát triển như hiện nay, việc thành lập các doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề theo quy định là một trong những vấn đề phổ biến. Việc thành lập doanh nghiệp đảm bảo cho việc kinh doanh được phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Chi tiết
Cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp?
|

Cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp?

Câu hỏi tư vấn: Vào tháng 06/2016 tôi có tham gia thành lập công ty cổ phần với 2 người anh quen biết. Vây đến giờ tôi không muốn làm ăn chung với 2 người đó nữa, tôi muốn trả lại cổ phần đăng ký mua 30% đó lại cho người đại diện công ty được không, nếu không xin quý luật sư tư vấn cách rút khỏi công ty đó.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí