Bài viết về chủ đề "đăng ký tập sự hành nghề luật sư"

ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký tập sự hành nghề luật sư
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét chấp nhận cho tôi được đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Chi tiết >>