Đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
|

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Tôi sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh đã hơn 3 năm nhưng hộ khẩu của tôi ở tỉnh khác. Do điều kiện học tập phải chuyển trọ 2 lần rồi và có đăng kí tạm trú cả hai nơi đã sinh sống. Giờ tôi được anh chị họ đồng ý cho nhập khẩu vào gia đình anh chị. Xin hỏi luật sư tôi có được nhập khẩu vào gia đình anh chị không? Nếu được phải làm thủ tục như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí