Bài viết về chủ đề "đăng ký quyền tác giả"

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký quyền tác giả
Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 quy định về quyề tài sản của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Chi tiết >>