Bài viết về chủ đề "đăng ký nhận cha cho con "

ĐĂNG KÝ NHẬN CHA CHO CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký nhận cha cho con

 • Mẫu tờ khai đăng ký nhận con

  Mẫu tờ khai đăng ký nhận con.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tờ khai đăng ký nhận con có nội dung bao gồm thông tin về người khai nhận con, thông tin người được nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể theo mẫu sau đây:

  Chi tiết
 • Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ

  Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ gồm các nội dung về thông tin người khai, quan hệ với người nhận cha, mẹ, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Thủ tục nhận cha mẹ con theo quy định thế nào?

  Thủ tục nhận cha mẹ con theo quy định thế nào?.

  • 27/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục nhận cha, mẹ, được hướng dẫn về nội dung hồ sơ, thời gian giải quyết và địa điểm tiếp nhận hồ sơ và các nội dung khác liên quan. Trong đó, hồ sơ và trình tự thực hiện cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn