Quy định tách thửa đất nông nghiệp
|

Quy định tách thửa đất nông nghiệp

Làm thể nào để chuyển được mục đích sử dụng đất hay làm thế nào để tách thửa được thửa đất nông nghiệp? Việc tách thửa hay chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng chung theo Luật đất đai hay còn áp dụng theo văn bản của từng địa phương? Quyền sử dụng đất có đồng chủ sở hữu thì việc tách thửa cần có sự đồng ý của tất cả đồng sở hữu không? Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí