Bài viết về chủ đề "đại lý thu đổi ngoại tệ"

ĐẠI LÝ THU ĐỔI NGOẠI TỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đại lý thu đổi ngoại tệ
Quy định về Điều kiện mở đại lý thu đổi ngoại tệ

Quy định về Điều kiện mở đại lý thu đổi ngoại tệ

Theo quy định tại Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành quy chế đại lý đổi ngoại tệ thì tổ chức có nhu cầu làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Chi tiết >>