Công ty cổ phần miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.
LS Hồng Nhung

Công ty cổ phần miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.

Pháp luật doanh nghiệp hiện hành có quy định cụ thể về vấn đề bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị. Vậy những điều kiện đó được quy định cụ thể như thế nào, nếu bạn chưa nắm được quy định thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn kịp thời.

Chi tiết
Thời điểm thanh toán cổ tức cho cổ đông
LS Trần Khánh Thương

Thời điểm thanh toán cổ tức cho cổ đông

Cổ tức được hiểu là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Các vấn đề liên quan đến cổ tức trong công ty cổ phần là những vấn đề được các cổ đông trong công ty cổ phần rất quan tâm.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169