Bài viết về chủ đề "đăgn ký tạm trú"

ĐĂGN KÝ TẠM TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăgn ký tạm trú
Con chưa thành niên có được có nơi thường trú khác cha, mẹ?

Con chưa thành niên có được có nơi thường trú khác cha, mẹ?

Thưa luật sư, tôi và vợ tôi đang có hộ khẩu thường trú tại 1 xã của huyện tân thành, nhờ hộ khẩu nhà dì. Hai vợ chồng lại đang công tác ở một huyện khác. Chúng tôi có con gái 6 tuổi đang theo học tại huyện nơi tôi công tác chưa đăng kí hộ khẩu ở đâu. Chỉ có giấy khai sinh là tại nơi vợ chồng tôi đăng kí hộ khẩu. Tôi có người bạn nơi tôi công tác mới làm hộ khẩu xong, tôi muốn con tôi nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của bạn tôi (bạn tôi đã

Chi tiết >>