Bài viết về chủ đề "đặc cọc "

ĐẶC CỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đặc cọc

 • Quy định về công trình, nhà ở dưới đường dây điện cao thế

  Quy định về công trình, nhà ở dưới đường dây điện cao thế.

  • 19/08/2020
  • Bùi Thanh Hương

  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong các hợp đồng phổ biến trên thực tế, theo đó người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất của mình cho người được chuyển nhượng. Bên chuyển giao đất và quyền sử dụng đất được nhận số tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đất theo sự thỏa thuận của các bên.

  Chi tiết