Bài viết về chủ đề "cưỡng ép"

CƯỠNG ÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cưỡng ép
Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, ép buộc quy định thế nào?

Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, ép buộc quy định thế nào?

Trong quan hệ dân sự, các bên phải thiện chí, trung thực trong việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, không bên nào được lừa dối bên nào

Chi tiết >>

Tư vấn hướng dẫn người bị hại tố cáo hành vi cưỡng dâm

Tư vấn hướng dẫn người bị hại tố cáo hành vi cưỡng dâm

Luật sư tư vấn về trường hợp muốn tố cáo người khác về tội cưỡng dâm và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>