Bài viết về chủ đề "cục sở hữu trí tuệ"

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cục sở hữu trí tuệ
Muốn gắn nhãn hàng hóa lên sản phẩm thì phải đăng ký như thế nào?

Muốn gắn nhãn hàng hóa lên sản phẩm thì phải đăng ký như thế nào?

Công ty Nhập khẩu (pháp lý) là E nhưng vì bên tôi muốn phát triển thương hiệu và tiến tới chuyển hoàn toàn lĩnh vực đó về B nên muốn đưa luôn tên B lên bao bì.Tem nhãn mác mới thì B Vietnam phải đăng ký với các cơ quan nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Pháp luật có quy định nội dung của một thiết kế logo không?

Pháp luật có quy định nội dung của một thiết kế logo không?

Hiện tại tôi đang thiết kế một logo, và định hợp tác với đơn vị luatminhgia để đăng ký bản quyền. Nhưng đến phần các nội dung trong logo thì chúng tôi chưa rõ về qui định lắm. Vậy cho tôi được hỏi 1 câu: trong nội dung của 1 logo có cho phép có phần địa chỉ của 1 tên miền trên đó không ? (như ảnh đính kèm)

Chi tiết >>