Bài viết về chủ đề "công ty tư vấn thuế"

CÔNG TY TƯ VẤN THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty tư vấn thuế
Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

Chi tiết >>