Bài viết về chủ đề "công ty THNN hai thành viên"

CÔNG TY THNN HAI THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty THNN hai thành viên
Hỏi về thủ tục thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH

Hỏi về thủ tục thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH

Hỏi: Cty TNHH 2 thành viên Ba em làm Giám đốc và mẹ e thành viên. Vừa rồi Ba em đã mất không để lại di chúc. Em muốn hỏi là thủ tục để chuyển toàn bộ cổ phần và đưa mẹ em lên làm giám đốc thì như thế nào, đồng thời trong thời gian chờ đợi làm thủ tục này thì mẹ em có được quyền điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty không?

Chi tiết >>