Bài viết về chủ đề "Công ty không chốt sổ BHXH"

CÔNG TY KHÔNG CHỐT SỔ BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Công ty không chốt sổ BHXH
Tư vấn về trường hợp nghỉ việc nhưng công ty không chốt sổ bảo hiểm

Tư vấn về trường hợp nghỉ việc nhưng công ty không chốt sổ bảo hiểm

Hiện tại mình đã tham gia đóng bảo hiểm ở công ty cũ được 04 năm, tuy nhiên do công ty cũ khó khăn nên nợ bảo hiểm xã hội nhưng hàng tháng lương của mình công ty vẫn được trích ra để nộp bảo hiểm và công ty không chốt được sổ cho mình. Hiện tại do điều kiện gia đình mình chuyển vào sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, mình muốn tiếp tục đóng sổ bảo hiểm tại nơi làm việc mới

Chi tiết >>