Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào?
|

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào?

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao. Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chúng tôi được thực hiện với quy trình cụ thể như sau:

Chi tiết
Phân biệt công ty TNHH và công ty cổ phần theo quy định?
|

Phân biệt công ty TNHH và công ty cổ phần theo quy định?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, có các loại hình công ty gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Trên thực tế các loại hình doanh nghiệp này không phải là những thuật ngữ xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, để có những hiểu biết sâu về từng loại hình doanh nghiệp để có thể phân biệt rõ từng loại hình doanh nghiệp cần tham khảo kỹ các quy định của pháp luật.

Chi tiết
Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua?
|

Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua?

Luật sư tư vấn về trường hợp chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua. Trình tự, thủ tục chào bán cổ phần và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc thắc, đưa ra hướng giải quyết đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

Chi tiết
Hỏi tư vấn về tỷ lệ thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần
|

Hỏi tư vấn về tỷ lệ thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

Thưa luật sư! Công ty tôi là một công ty cổ phần có 51% vốn nhà nước. Để đảm bảo công bằng, công khai các lợi ích của nhà đầu tư thông qua việc xác định lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức thì các thành viên hội đồng quản trị cũng như ban kiểm soát cần phải có tối thiểu bao nhiêu % cổ phần?

Chi tiết
Trả tiền nghỉ việc trong Công ty mẹ, công ty con
|

Trả tiền nghỉ việc trong Công ty mẹ, công ty con

Kính chào Luật sư ! Công ty tôi là doanh nghiệp cổ phần. Nhờ Luật sư tư vấn giúp 01 trường hợp ở đơn vị chúng tôi: Tháng 01/2012 đơn vị chúng tôi có quyết định điều động 01 người lao động ra làm Giám đốc ở một Công ty khác do Công ty chúng tôi góp vốn thành lập (theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con)

Chi tiết
Hotline: 1900 6169