Bài viết về chủ đề "công ty chứng khoán"

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty chứng khoán
Thủ tục thành lập và hoạt động của công ty kinh doanh chứng khoán

Thủ tục thành lập và hoạt động của công ty kinh doanh chứng khoán

Quy định về thủ tục thành lập và hoạt động của công ty kinh doanh chứng khoán được quy định cụ thể đối với 2 hình thức là công ty kinh doanh chứng khoán có vốn góp trong nước và công ty kinh doanh chứng khoán có vốn góp của bên nước ngoài, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về nội dung bản giải trình tăng giá cổ phiếu

Quy định về nội dung bản giải trình tăng giá cổ phiếu

Nội dung bản giải trình tăng giá cổ phiếu được hướng dẫn và quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC, được thay thế bằng thông tư Thông tư 09/2010/TT-BTC. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo hàng năm của công ty chứng khoán

Mẫu báo cáo hàng năm của công ty chứng khoán

Nội dung báo cáo hàng năm của công ty chứng khoán bao gồm các thông tin về đơn vị báo cáo, nhân sự, vốn, cổ phần, tình hình hoạt động và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>