Bài viết về chủ đề "công trình thiết yếu"

CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công trình thiết yếu
Thủ tục xin phép xây dựng công trình thiết yếu

Thủ tục xin phép xây dựng công trình thiết yếu

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả

Chi tiết >>

Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

Tư vấn, hướng dẫn về Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Chi tiết >>