Bài viết về chủ đề "công chứng văn bản"

CÔNG CHỨNG VĂN BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chứng văn bản
Thủ tục công chứng khai nhận di sản thừa kế không có di chúc

Thủ tục công chứng khai nhận di sản thừa kế không có di chúc

Thưa luật sư, Tôi xin có một vấn đề mong được luật sư giúp đỡ về khai nhận thừa kế như sau: Chị tôi mất từ năm 2005, không để lại di chúc và có để lại tài sản cho một người cháu (là một trong những người con của người anh đã mất) trông coi đến nay. Người cháu đó lúc trước nuôi dưỡng rất chu đáo chị của tôi nên chị tôi cũng có nguyện vọng để lại di sản cho cháu và cũng đã nói lại nguyện vọng này với rất nhiều người trước khi chết, nhưng không có di chúc.

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc có thể nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản tại tổ chức hành nghề công chứng.

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản theo trình tự như sau:

Chi tiết >>