Xác định kinh phí chi trả cho chế độ thai sản
|

Xác định kinh phí chi trả cho chế độ thai sản

Luật sư tư vấn về việc chi trả chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con và kinh phí chi trả chế độ của cơ quan bảo hiểm như sau: Thưa luật sư cho tôi hỏi: Đơn vị tôi có trường hợp nghỉ thai sản từ ngày 20/11/201x đến ngày 20/05/201x. Bạn ấy nghỉ chăm con ốm từ ngày 15/05/2016 đến ngày 22/06/201x. Tôi có làm chế độ nghỉ chăm con ốm cho bạn ấy từ ngày 01/06/201x đến ngày 22/06/201x nhưng cán bộ bảo hiểm báo lại là không duyệt được vì trùng với thời gian thai sản.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí