Chiếm giữ tài sản công ty khi công ty không bồi thường do sa thải người lao động trái pháp luật
|

Chiếm giữ tài sản công ty khi công ty không bồi thường do sa thải người lao động trái pháp luật

Luật sư tư vấn về hiệu lực hợp đồng lao động khi sáp nhập công ty, nghĩa vụ của công ty khi sa thải người lao động trái pháp luật và hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của công ty công ty không thực hiện nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty thì phải làm như thế nào?
|

Mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty thì phải làm như thế nào?

Con dấu của mỗi công ty, doanh nghiệp chính là vật đại diện cho những công ty, doanh nghiệp đó, phân biệt giữa các công ty với nhau và thể hiện sự uy tín, giá trị và điểm khác biệt giữa mỗi công ty với nhau. Trình tự, thủ tục đăng ký mẫu dấu cũng được pháp luật quy định cụ thể. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng con dấu do lưu dữ giấy tờ không cẩn thận, một số doanh nghiệp thường làm mất con dấu thì phải làm như thế nào?

Chi tiết
Chữ ký giám đốc thay đổi thực hiện thế nào?
|

Chữ ký giám đốc thay đổi thực hiện thế nào?

Hiện tại Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành không có quy định cụ thể vể các trường hợp thay đổi chữ ký của người đại diện theo pháp luật thì được thực hiện như thế nào? Vậy trong những trường hợp công ty muốn thay đổi chữ ký của người đại diện theo pháp luật thì có cần thực hiện đăng ký hay không? Trình tự, thủ tục được quy định như thế nào?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169