Bài viết về chủ đề "cơ sở giáo dục trong nước"

CƠ SỞ GIÁO DỤC TRONG NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ sở giáo dục trong nước
Tư vấn về chế độ ưu đãi dành cho con thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Tư vấn về chế độ ưu đãi dành cho con thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Luật sư tư vấn về việc đang được hưởng những ưu đãi dành cho con thương binh liệt sĩ khi đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học, nếu chuyển sang học tại trường đại học khác có còn được hưởng chế độ đối với học sinh sinh viên thuộc diện ưu đãi đang học tại cơ sở đào tạo hay không

Chi tiết >>