Bài viết về chủ đề "cơ quan thẩm quyền"

CƠ QUAN THẨM QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ quan thẩm quyền
Tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài và các vấn đề khác liên quan. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>