Bài viết về chủ đề "có được cấp không"

CÓ ĐƯỢC CẤP KHÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về có được cấp không
Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có mồ mả.

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có mồ mả.

Hiện tại e đang muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,mảnh đất do ông bà để lại cho 5 anh em,đã đựơc phân chia rõ ràng,nhưng khi e đi làm giấy chứng nhận sử dụng đất thì chỉ 4ngừơi trong gia đình em đựơc làm,còn em không được làm với lý do mảnh đất nhà em có 3cái mộ của 1gia đình hàng xóm. Vậy em có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Chi tiết >>