Bài viết về chủ đề "chuyên viên hoặc tương đương"

CHUYÊN VIÊN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyên viên hoặc tương đương
Điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương?

Điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương?

Nội dung đề nghị tư vấn: Xin Công ty Luật Minh Gia cho tôi hỏi về điều kiện để được dự thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương, nội dung như sau: Hiện tại tôi đang công tác tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Thái Nguyên, tôi trúng tuyển viên chức tháng 9/2009 đến tháng 3/2010 hết tập sự, hiện tại tôi đang hưởng hệ số 2.26 ngạch viên chức

Chi tiết >>